Rigevidon 21+7
Giá
Đăng nhập
Thành tiền
0

Thành phần

  • 21 viên trắng, mỗi viên Levonorgestrel 0.15 mg, ethinylestradiol 0.03 mg,
  • 7 viên nâu, mỗi viên Fe fumarate khan 76.05 mg

Liều dùng thuốc tránh thai rigevidon

  • 1 viên/ngày, uống cùng giờ mỗi ngày. Dùng thuốc ngày đầu tiên kỳ kinh.
  • Mỗi ngày 1 viên trắng, liên tục 21 ngày.
  • Sau đó, mỗi ngày 1 viên nâu trong 7 ngày, trong thời gian này sẽ có xuất huyết như kinh nguyệt.
  • Khi vừa uống hết 7 viên nâu, bắt đầu uống ngay các viên trắng của vỉ mới không nghỉ ngày nào.