Hướng dẫn tạo đơn hàng mới

1. Đăng nhập

2. Vào giỏ hàng tạo đơn hàng mới

3. Đơn mới (Sau khi tạo xong đơn mới khách hàng mới nhặt thuốc, nếu không tạo đơn mới thuốc khách hàng nhặt sẽ vào đơn ngay trước đó)

THUOCHAPU trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng!

Có thể bạn muốn mua?

Kecam Tiêm

65.000/Hộp

TÁN SỎI

210.000/Hộp

HERBA COOL

33.000/Hộp

RUTINC RAU MÁ

21.000/Hộp

Có thể bạn muốn mua?

65.000/Hộp
210.000/Hộp
33.000/Hộp
21.000/Hộp
28.000/Hộp