Hướng dẫn tạo đơn hàng mới

Hướng dẫn tạo đơn hàng mới

1. Đăng nhập

2. Vào giỏ hàng tạo đơn hàng mới

3. Đơn mới (Sau khi tạo xong đơn mới khách hàng mới nhặt thuốc, nếu không tạo đơn mới thuốc khách hàng nhặt sẽ vào đơn ngay trước đó)

THUOCHAPU trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng!

Có thể bạn muốn mua?