Hướng dẫn tạo tài khoản

Hướng dẫn tạo tài khoản

B1. Click vào trang đăng ký

B2-B3. Nhập vào thông tin đăng nhập

B4-B6. Nhập vào thông tin khách hàng

B7. Click đăng ký

THUOCHAPU trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng!

Có thể bạn muốn mua?