Danh mục thuốc tăng giá 42

Ngày cập nhật: 30/05/2020
25.000
25.500/Hộp
Mua
14.000
14.500/Hộp
Mua
14.000
14.500/Lọ
Mua
3.000
3.500/Lọ
Mua
17.000
17.800/Tuýp
Mua
13.500
14.500/Hộp
Mua
25.000
26.000/Hộp
Mua
47.000
48.000/Hộp
Mua
47.000
48.000/Hộp
Mua
32.000
33.000/Hộp
Mua
40.000
41.000/Tuýp
Mua
17.000
18.000/Tuýp
Mua
41.000
42.000/Tuýp
Mua
29.000
30.000/Lọ
Mua
71.000
72.000/Tuýp
Mua
19.000
20.000/Hộp
Mua
48.000
49.000/Hộp
Mua
9.000
10.000/Lọ
Mua
56.000
59.000/Lọ
Mua
56.000
59.000/Lọ
Mua
72.000
75.000/Hộp
Mua
72.000
75.000/Hộp
Mua
235.000
238.000/Hộp
Mua
6.500
10.000/Lọ
Mua
6.800
10.500/Lọ
Mua
46.000
50.000/Kiện
Mua
94.000
98.000/Kiện
Mua
101.000
105.000/Kiện
Mua
18.000
22.000/Tuýp
Mua
140.000
145.000/Hộp
Mua
70.000
75.000/Hộp
Mua
115.000
120.000/Hộp
Mua
21.000
27.000/Hộp
Mua
198.000
215.000/Hộp
Mua
108.000
130.000/Hộp
Mua
132.000
158.000/Vỉ
Mua
39.000
65.000/Hộp
Mua
0
30.000/Tuýp
Mua
220.000
260.000/Lọ
Mua
105.000
158.000/Hộp
Mua
×